HP Communicatie

Klanten

Harm Peter werkte (tot 2011 ook in samenwerking bij een bureau) onder meer voor de volgende klanten aan de volgende opdrachten:

ZINGmagazine

Artikelen/interviews, onder meer met Francis van Broekhuizen, Jakob Dylan, Matthias Goerne en Lucky Fonz III (2019-nu)

Ronald McDonald Huis Rotterdam

Artikelen/interviews voor het magazine [t]Huis van het Ronald McDonald Kinderfonds (2013-nu)

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

Geschreven interviews met laureaten van de Brabant Bokaal, diverse publicaties over Buurtcultuur (2013-2018)

Theater Het Heerenlogement Beusichem

Teksten voor programmaboekje en website (2006-nu)

SURFmarket, Utrecht

Publicatie over open access in het hbo (2017)

Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut

Boek 'Een mooi arbeidzaam leven' over het Breuning ten Cate-fonds (2014)

Nationale-Nederlanden, communicatie over pensioenen

Adviseren over 'procescommunicatie' rond pensioenen aan klanten en tussenpersonen, (her)schrijven en redigeren van alle brieven over pensioen (2012-2013)

Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Den Haag

Teksten en redactie van het OM Jaarbericht 2008, 2009, 2010 en 2012, begeleiding en redactie van de Verantwoording aanpak georganiseerde misdaad (2009)

Nationale-Nederlanden, communicatie zakelijke markt

Schrijven van brochures, productkaarten, webteksten en andere uitingen ter ondersteuning van de MKB-campagne (2011)

Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst, dienst Publiek en Communicatie

Projectmanagement, redactie en beheer van de officiële jubileumwebsite 25jaarKoninginBeatrix.nl (2005-2006)

Achmea Sociale Zekerheid

Groot aantal artikelen voor het interne magazine voor de divisie Sociale Zekerheid (2005-2008)

Rotterdam Climate Initiative

Speeches en presentaties (onder meer voor toenmalig burgemeester Ivo Opstelten en toenmalig wethouder Mark Harbers), corporate brochure (2007-2010)

SVB

Jaarverslag 2007 en 2008, cahiers ‘Voorzorg voor nabestaanden’ (2008) en ‘Zicht op zekerheid’ (2009) ter gelegenheid van de jaarlijkse SVB-conferentie.

HARM PETER SMILDE
06 1836 1086
Email me
Culemborg