HP Communicatie

Publicaties

Die oorlog

Opgroeien in bezettingstijd
Harm Peter Smilde, Rien Rouw
Uitgeverij SWP Amsterdam, 2010 (ISBN 978 90 8850 062 6)

Hoe is het om als tiener op te groeien tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wat was de invloed van de ‘grote’ geschiedenis op hun persoonlijke geschiedenis? Ging de school gewoon door of leed het onderwijs onder de omstandigheden? In Die oorlog spreken de auteurs met de laatste generatie bekende en minder bekende Nederlanders die de bezettingstijd bewust meemaakten.

Onder meer Els Borst, Koos Postema, Ad Simonis, Marjan Berk, Henk Hofland en Hans van Manen praten over hoe de gebeurtenissen een stempel drukten op hun jeugd. Over de schaduw die ‘die oorlog’ wierp op een zo bepalende periode van hun leven. Over het onderwijs dat ze al dan niet hebben genoten. En de vorming die ze in de oorlogsjaren voor hun verdere leven meekregen. De zeventien persoonlijke geschiedenissen in dit boek zijn herkenbaar voor degenen die de oorlog hebben meegemaakt. En voor hun kinderen. Die oorlog brengt de oorlog dichterbij voor jongeren door persoonlijke verhalen van mensen over hun puberteit en schooltijd in bijzondere omstandigheden.

Bestellen

HARM PETER SMILDE
06 1836 1086
Email me
Culemborg